×
Tedaviler
Restoratif Diş Tedavisi
Diş doku kayıpları, çürük, kırılma gibi durumlarda minimal tedavi seçenekleri ile ilgili dişin
onarımı söz konusudur. Amacımız diş konusundaki hasarı onarmaktır. Estetik dolgular, Dişler
arası boşlukların kapatılması (Bonding) gibi durumlarda tercih edilir.