×
Tedaviler
İmplantoloji
Diş eksikliğine bağlı olarak günümüzde uygulanan en yaygın ve en modern tedavi seçeneğidir.
Diş eksikliklerinin giderilme seçenekleri porselen köprüler, implant destekli porselenler
olarak ikiye ayrılmaktadır. Porselen köprülerde eksiklik bölgelerinin önlerindeki ve
arkalarındaki dişlerin protetik olarak küçültülerek boşluklar doldurulmasıdır. Bu tedavi
seçeneğinde destek dişlerinin küçültülmesi söz konusudur. Dişlerin dayanıklılıklarını
azaltmamak adına sağlam diş doku kaybının önüne geçmek için implant tedavisini tercih
etmekteyiz.
İmplantlar diş köklerini taklit eden çene kemiğine yerleştirilen titanyum parçalardır. Cerrahi
işlemi için gereken anestezi diş çekim işleminde uygulanan anesteziden daha azdır. İşlem
süresi diş çekimi süresine eş değerdir. İmplant cerrahisinden sonra bekleme sürecine geçilir.
Bu süre alt ve üst çenede değişiklik göstermektedir. Sürenin tamamlanması sonrasında
protetik tedavi evresine geçilir ve işlem tamamlanır.