×
DİŞ SAĞLIĞI KÖŞESİ
Gömülü 20 yaş çekimi uzun sürer mi? İşlem sonrasında çok ağrım olur mu ?
Gömülü 20 yaş dişleri dişlerin gömülü olma derecelerine göre çekim zamanlarında farklılık
gösterebilir. Ortalama olarak işlem süresi 20 dakikadır. Yarı gömülü ve tam gömülü olarak
ikiye ayrılan 20 yaş dişlerinin çekiminde cerrahi tecrübe çok önemlidir. Bu konuda uzman
kişilerce yapılan çekimler daha az travmatik ve daha hızlı gerçekleşir. İşlem sonrasında
çekimin süresi ve hekim tecrübesine bağlı olarak operasyon sonrası yaşanacaklar değişiklik
gösterir. İşlem günü hastada hafif bir ağrı durumu söz konusudur. İlaç tedavisi ile bu ağrı
durumu kontrol edilebilir. İşlemden 24-48 saat sonra ağrı durumu ortadan kalkar.