×
Treatments
Çene Eklemi Tedavisi (TME)
Temporamandibular eklem problemleri ağız açmada kısıtlılık çiğneme fonksiyonunda
zorluklar çıkartmaktadır. TME problemi olan hastalar çiğneme sırasında klik sesi duyarlar. Bu
ses eklem diskinde deformasyon olduğun göstergesidir. Uygun tedavi seçenekleri ile hasta
şikayetleri azalmaktadır.TME problemleri ihmal edilmemelidir.